Политика на поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

„Артемис Букс“ ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: “Артемис Букс“ ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : 205502101
Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин 10;
E-mail: artemiss.books@gmail.com
Телефон.: 0878601888 Уеб сайт : www.artemissbooks.com

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

 1. „Артемис Букс“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на електрония магазин www.artemissbooks.com
 2. Артемис Букс“ ЕООД  спазва следните принципи:
 • законосъобразност, добросъвестност, прозрачност
 • ограничение на целите на обработване
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Видове данни, които „Артемис Букс“ ЕООД събира:

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон и др.)

Цел за която се събират данните:

 • Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, 2) за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина, както.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между „Артемис Букс“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Данни за извършване на доставка(имена, телефон, адрес и др.)

 • Цел, за която се събират данните: Изпълнение на задължения на администратора по договор за покупко-продажба и доставка на закупените стоки.
 • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между “Артемис Букс” ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 1. „Артемис Букс“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
 • Срок на съхранение на личните Ви данни
 • „Артемис Букс“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазина. След заличаване на профила ви, „Артемис Букс“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).
 • „Артемис Букс“ ЕООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на „Артемис Букс“ ЕООД при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.
 • „Артемис Букс“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
 • „АртемисБукс“ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни:

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Артемис Букс“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст и ни го изпратите по имейл.

След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за верификацията Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено оттегляне на съгласието.

Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което „Артемис Букс“ ЕООД е извършвал до този момент.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от „Артемис Букс” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до “Артемис Букс” ЕООД.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от “Артемис Букс” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Артемис Букс” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от “Артемис Букс” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от “Артемис Букс” ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Артемис Букс”